Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013

Năm 2013, là năm có rất nhiều các chính sách thuế mới thay đổi. Các bạn là kế toán, chúng tôi tin chắc rằng, tất cả các bạn đã cập nhật tất cả những văn bản thuế mới đó rồi. Trong bài viết này, chúng tôi không nói đến những nội dung thay đổi đó nữa. Chúng tôi chỉ đề cập đến một vấn đề, mà rất nhiều các bạn quan tâm, và đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa biết phải xử lý như thế nào? Vì chưa có công văn hướng dẫn của Tổng cục thuế, đó là doanh nghiệp của các bạn, trong năm 2013 được áp dụng hai mức thuế suất: (Đối với doanh nghiệp có doanh thu không quá 20 tỷ).
-    Từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 30/06/2013: Thuế suất 25%
-    Từ ngày 01/07/2013 đến hết ngày 31/12/2013: Thuế suất 20%
Các bạn không biết xử lý trường hợp này khi quyết toán thuế TNDN như thế nào, vì trên tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN, phần mềm HTKK tự động áp cho các bạn với mức thuế suất phổ thông là 25%. Nhưng trong 6 tháng cuối năm, doanh nghiệp của các bạn có doanh thu không quá 20 tỷ, và các bạn được áp dụng mức thuế suất là 20%. Như vậy số thuế TNDN của các bạn phải nộp trên tờ khai quyết toán sẽ không khớp với số thuế TNDN các bạn phải nộp trên sổ sách kế toán.
Để các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đưa ra bài tập tình huống như sau:

Bạn đọc đầy đủ nội dung hướng dẫn TẠI ĐÂY

Xem thêm về Cách tính thuế TNCN năm 2013

HỌC VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Thẻ Tag:

Bình luận (0)

Bạn muốn bình luận gì?


Bài viết liên quan